SPAR 20% PÅ Winsor & Newton Professional Varnish Spray lak til Akryl og Olie

Winsor & Newton

Pris DKK 149,- 

Spraylak i Professionel kvalitet fra Winsor & Newton i 400ml med UV-filter! 

Denne klare og ikke-gulnende spraylak findes i 3 glanstrin; Mat, Satin og Blank, og kan bruges til beskyttelse af Akryl, Olie og Alkydmalerier. 

TIP: Ryst grundigt før brug, og hold ca 30cm afstand til det vandretliggende emne. Spray i tynde lag med 1 min interval, og det er en god idé at bruge maske ved brug indendøre. 

 

TIP: Læg altid dysen i VARMT vand efter brug - så holder den længere ! 

H220 Yderst brandfarlig gas. H223 Brandfarlig aerosol. H225 Meget brandfarlig væske og damp. H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H301 Giftig ved indtagelse. H302 Farlig ved indtagelse. H311 Giftig ved hudkontakt. H312 Farlig ved hudkontakt. H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H331 Giftig ved indånding. H332 Farlig ved indånding. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H370 Forårsager organskader . H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

 

119,00 kr Normal pris 149,00 kr
På lager