Liquitex Artist Spray

Liquitex Artist Spray

FAST NETPRIS DKK 99,- 

Normalpris DKK 129,- 

Den første vandbaserede Kunstnerakrylfarve på spray ! Her får du den fulde farveintensitet som du kender fra dine kunstnerfarver. Meget let at arbejde med, og kommer i hele 100 smukke farver!

TIP! Vend dåsen på hovedet og "spray ud" efter brug - så slange og dyse holdes fri for maling! Læg gerne dysen i varmt vand efter brug! 

 

H220 Yderst brandfarlig gas. H223 Brandfarlig aerosol. H225 Meget brandfarlig væske og damp. H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H301 Giftig ved indtagelse. H302 Farlig ved indtagelse. H311 Giftig ved hudkontakt. H312 Farlig ved hudkontakt. H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H331 Giftig ved indånding. H332 Farlig ved indånding. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H370 Forårsager organskader . H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Liquitex Titanium White (0432)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr
400 ml
99,00 kr
400 ml
99,00 kr
400 ml
99,00 kr
400 ml
99,00 kr
400 ml
99,00 kr
400 ml
99,00 kr
400 ml
99,00 kr

Liquitex Brilliant Purple (0590)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr
400 ml
99,00 kr

Liquitex Bronze Yellow (0530)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex Burnt Sienna (0127)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex Brilliant Blue (0570)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex Burnt Sienna (5127)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex Burnt Sienna 7 (7127)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex Burnt Umber (0128)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex Burnt Umber 6 (6128)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex Burnt Umber 7 (7128)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex Cadmium Orange Hue (0720)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex Cadmium Orange Hue 2 (2720)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex Cadmium Orange Hue 5 (5720)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex Cadmium Red Deep Hue (0311)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr
400 ml
99,00 kr
400 ml
99,00 kr
400 ml
99,00 kr

Liquitex Cadmium Red Light hue (0510)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr
400 ml
99,00 kr
400 ml
99,00 kr
400 ml
99,00 kr
400 ml
99,00 kr
400 ml
99,00 kr
400 ml
99,00 kr
400 ml
99,00 kr
400 ml
99,00 kr
400 ml
99,00 kr
400 ml
99,00 kr
400
99,00 kr
400 ml
99,00 kr
400 ml
99,00 kr

Liquitex Carbon Black (0337)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex Cerulean Blue Hue (0470)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex Cerulean Blue Hue 6 (6470)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex Chromium Oxide Green (0166)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr
40 ml
99,00 kr

Liquitex Cobalt Blue Hue (0381)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex Cobalt Blue Hue 3 (3381)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex Cobalt Blue Hue 5 (5381)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex Dioxazine Purple (0186)

Transparens: Transparent
400 ml
99,00 kr

Liquitex Dioxazine Purple 5 (5186)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex Emerald Green (0450)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex FLUO Blue NEON (0984)

Transparens: Halvdækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex FLUO Green NEON (0985)

Transparens: Halvtransparent
400 ml
99,00 kr

Liquitex FLUO Orange NEON (0982)

Transparens: Halvdækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex FLUO Red NEON (0983)

Transparens: Halvdækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex FLUO Yellow NEON (0981)

Transparens: Halvdækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex Green Deep Permanent (0350)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr
400 ml
99,00 kr
400 ml
99,00 kr
400 ml
99,00 kr

Liquitex Light Violet (0790)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex Medium Magenta (0500)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex Naples Yellow Hue (0601)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex Neutral Grey 3 (3599)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex Neutral Grey 7 (7599)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex Neutral Grey 8 (8599)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex Parchment (0436)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr
400 ml
99,00 kr
400 ml
99,00 kr
400 ml
99,00 kr
400 ml
99,00 kr
400 ml
99,00 kr
400 ml
99,00 kr
400 ml
99,00 kr
400 ml
99,00 kr

Liquitex Prussian Blue Hue (0320)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex Prussian Blue Hue (5320)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex Prussian Blue Hue 6 (6320)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex Prussian Blue Hue 7 (7320)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr
400 ml
99,00 kr
400 ml
99,00 kr

Liquitex Raw Sienna (0330)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex Raw Sienna 5 (5330)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex Raw Sienna 7 (7330)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex Raw Umber (0331)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex Raw Umber 6 (6331)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex Raw Umber 7 (7331)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex Sap Green Permanent (0315)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex Transparent Black (0260)

Transparens: Transparent
400 ml
99,00 kr

Liquitex Turqouise (0176)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex Unbleached Titanium (0434)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex Viridan Hue Permanent (0398)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr
400 ml
99,00 kr

Liquitex Vivid Lime Green (0740)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

Liquitex Yellow Medium Azo (0412)

Transparens: Transparent
400 ml
99,00 kr

Liquitex Yellow Oxide (0416)

Transparens: Heldækkende
400 ml
99,00 kr

FAST NETPRIS DKK 99,- 

Normalpris DKK 129,- 

Den første vandbaserede Kunstnerakrylfarve på spray ! Her får du den fulde farveintensitet som du kender fra dine kunstnerfarver. Meget let at arbejde med, og kommer i hele 100 smukke farver!

TIP! Vend dåsen på hovedet og "spray ud" efter brug - så slange og dyse holdes fri for maling! Læg gerne dysen i varmt vand efter brug! 

 

H220 Yderst brandfarlig gas. H223 Brandfarlig aerosol. H225 Meget brandfarlig væske og damp. H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H301 Giftig ved indtagelse. H302 Farlig ved indtagelse. H311 Giftig ved hudkontakt. H312 Farlig ved hudkontakt. H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H331 Giftig ved indånding. H332 Farlig ved indånding. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H370 Forårsager organskader . H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.