Amsterdam Akryl Spray

Amsterdam Akryl Spray

Verdens største producent af kunstnerartikler, Royal Talens, står bag denne unikke lugtfri akrylspray.

Denne spray kan blandes og bruges sammen med hele serien af Amsterdam akrylfarver og markere.

Lysægte og brilliante farver til inde og udendørs projekter, bedre bliver det ikke !

TIP! Vend dåsen på hovedet og "spray ud" efter brug - så slange og dyse holdes fri for maling! Læg gerne dysen i varmt vand efter brug! 

Størrelser: 400ml

H220 Yderst brandfarlig gas. H223 Brandfarlig aerosol. H225 Meget brandfarlig væske og damp. H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H301 Giftig ved indtagelse. H302 Farlig ved indtagelse. H311 Giftig ved hudkontakt. H312 Farlig ved hudkontakt. H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H331 Giftig ved indånding. H332 Farlig ved indånding. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H370 Forårsager organskader . H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Talens Titanium White (105)

Transparens: Heldækkende
400 ml
95,00 kr

Talens Naples Yellow Deep (223)

Transparens: Heldækkende
400 ml
95,00 kr

Talens Naples Yellow Red Light (292)

Transparens: Heldækkende
400 ml
95,00 kr

Talens Azo Yellow Lemon (267)

Transparens: Halvtransparent
400 ml
95,00 kr

Talens Azo Yellow Deep (270)

Transparens: Halvtransparent
400 ml
95,00 kr

Talens Primary Yellow (275)

Transparens: Halvdækkende
400 ml
95,00 kr

Talens Orange Azo (276)

Transparens: Halvdækkende
400 ml
95,00 kr

Talens Pyrrole Red (315)

Transparens: Halvdækkende
400 ml
95,00 kr

Talens Vermilion Hue (311)

Transparens: Halvdækkende
400 ml
95,00 kr

Talens Carmine (318)

Transparens: Halvdækkende
400 ml
95,00 kr

Talens Naphtol Red Deep (399)

Transparens: Halvdækkende
400 ml
95,00 kr

Talens Primary Magenta (369)

Transparens: Transparent
400 ml
95,00 kr

Talens Quinacridone Rose (366)

Transparens: Halvdækkende
400 ml
95,00 kr

Talens Light Rose (361)

Transparens: Heldækkende
400 ml
95,00 kr

Talens Quinacridone Rose Light (385)

Transparens: Heldækkende
400 ml
95,00 kr
400 ml
95,00 kr

Talens Ultramarine Violet (507)

Transparens: Heldækkende
400 ml
95,00 kr

Talens Greyish Blue (562)

Transparens: Heldækkende
400 ml
95,00 kr

Talens Ultramarine (504)

Transparens: Transparent
400 ml
95,00 kr

Talens Primary Cyan (572)

Transparens: Halvtransparent
400 ml
95,00 kr

Talens Phthalo Blue (570)

Transparens: Transparent
400 ml
95,00 kr

Talens King´s Blue (517)

Transparens: Heldækkende
400 ml
95,00 kr

Talens Brilliant Blue (564)

Transparens: Heldækkende
400 ml
95,00 kr

Talens Sky Blue Light (551)

Transparens: Heldækkende
400 ml
95,00 kr

Talens Turqouise Blue (522)

Transparens: Heldækkende
400 ml
95,00 kr

Talens Turquoise Green (661)

Transparens: Heldækkende
400 ml
95,00 kr

Talens Yellowish Green (617)

Transparens: Halvdækkende
400 ml
95,00 kr

Talens Permanent Green Light (618)

Transparens: Halvdækkende
400 ml
95,00 kr

Talens Permanent Green Deep (619)

Transparens: Halvtransparent
400 ml
95,00 kr

Talens Emerald Green (615)

Transparens: Heldækkende
400 ml
95,00 kr

Talens Olive Green Light (621)

Transparens: Halvdækkende
400 ml
95,00 kr

Talens Olive Green Deep (622)

Transparens: Heldækkende
400 ml
95,00 kr

Talens Yellow Ochre (227)

Transparens: Halvdækkende
400 ml
95,00 kr

Talens Raw Sienna (234)

Transparens: Heldækkende
400 ml
95,00 kr

Talens Burnt Sienna (411)

Transparens: Halvtransparent
400 ml
95,00 kr

Talens Burnt Umber (409)

Transparens: Halvdækkende
400 ml
95,00 kr

Talens Warm Grey (718)

Transparens: Heldækkende
400 ml
95,00 kr

Talens Neutral Gray (710)

Transparens: Heldækkende
400 ml
95,00 kr

Talens Oxide Black (735)

Transparens: Heldækkende
400 ml
95,00 kr

Talens Reflex Rose NEON (384)

Transparens: Halvtransparent
400 ml
95,00 kr

Talens Reflex Orange NEON (257)

Transparens: Halvtransparent
400 ml
95,00 kr

Talens Reflex Green NEON (672)

Transparens: Halvtransparent
400 ml
95,00 kr

Talens Reflex Yellow NEON (256)

Transparens: Halvtransparent
400 ml
95,00 kr

Talens Light Gold (802)

Transparens: Halvdækkende
400 ml
95,00 kr

Talens Deep Gold (803)

Transparens: Halvdækkende
400 ml
95,00 kr

Talens Silver (800)

Transparens: Halvdækkende
400 ml
95,00 kr

Verdens største producent af kunstnerartikler, Royal Talens, står bag denne unikke lugtfri akrylspray.

Denne spray kan blandes og bruges sammen med hele serien af Amsterdam akrylfarver og markere.

Lysægte og brilliante farver til inde og udendørs projekter, bedre bliver det ikke !

TIP! Vend dåsen på hovedet og "spray ud" efter brug - så slange og dyse holdes fri for maling! Læg gerne dysen i varmt vand efter brug! 

Størrelser: 400ml

H220 Yderst brandfarlig gas. H223 Brandfarlig aerosol. H225 Meget brandfarlig væske og damp. H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H301 Giftig ved indtagelse. H302 Farlig ved indtagelse. H311 Giftig ved hudkontakt. H312 Farlig ved hudkontakt. H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H331 Giftig ved indånding. H332 Farlig ved indånding. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H370 Forårsager organskader . H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.